• Hang Seng

 • COACH:
  CAPTAIN:
  HOME COLORS:
  AWAY COLORS:

 • 1
 • 9
 • 7
 • 2
 • 23

 • Hang Seng


Fall 2019/20  

 • Spring2018
 • Spring 2017
 • Spring 2016
 • Spring 2015
 • Spring 2014
 • Spring 2013
 • Fall 2019/20
 • Fall 2018
 • Fall 2017
 • Fall 2016
 • Fall 2015
 • Fall 2014
 • Fall 2013
 • Fall 2012

NO. NAME POSITION HRIGHT WEIGHT
0 Fung Ka Ho Jimmy 0cm 0kg
0 Ip Ho Yuen IP 0cm 0kg
1 Chan Chun Fai Fai 0cm 0kg
5 Poon Kwong Tat T.A.T 0cm 0kg
7 Lai Chun To Thomas 0cm 0kg
9 So Wai Tik Timmy 0cm 0kg
10 Hariz Lau Chi Chung 0cm 0kg
11 Liu Po Cheung Peter 0cm 0kg
15 Lam Tsz Chun Daniel 0cm 0kg
21 Chan Man Chun John 0cm 0kg
22 Ho Tik Po Tikpo 0cm 0kg
23 Cheung Keng Fung Wayne 0cm 0kg
24 Yu Shun Cheong Ian 0cm 0kg
25 Ng Chung Lam Key 0cm 0kg
28 Vincent Chan 0cm 0kg
30 Choi Shun Pan Pan 0cm 0kg
34 Tsang Ka Ho Anson 0cm 0kg
42 Leung Chi To Gabrie To 0cm 0kg
48 Mo Chun Yin 0cm 0kg
91 Lam Sai Him Him 0cm 0kg

  Jan 22 08:00 PM PwC
74  52
Hang Seng
@ 修頓場館
  Dec 07 09:00 PM AIA
49  51
Hang Seng
@ 北葵涌鄧肇堅體育館葵涌鄧肇堅體育館
  Dec 01 07:00 PM KPMG
34  49
Hang Seng
@ 荔景體育館
  Nov 10 08:00 PM MMC
36  89
Hang Seng
@ 青衣西南體育館
  Nov 02 07:00 PM AE
0  20
Hang Seng
@ 北葵涌鄧肇堅體育館
  Oct 26 07:00 PM Hang Seng
20  0
Chubb
@ 官 涌體育館
  Sep 22 10:00 PM Manulife
0  20
Hang Seng
@ 荃景圍體育館
  Aug 25 10:00 PM Hang Seng
88  22
WTW
@ 青衣體育館
  Aug 11 09:00 PM PwC
65  45
Hang Seng
@ 荔景體育館
Copyright © Master Club All Rights Reserved.