• KPMG

 • COACH:
  CAPTAIN: Luk Ching Ho
  HOME COLORS: White
  AWAY COLORS: Blue

 • 6
 • 7
 • 3
 • 4
 • 12

 • KPMG


Fall 2019/20  

 • Spring2018
 • Spring 2017
 • Spring 2016
 • Spring 2015
 • Spring 2014
 • Spring 2013
 • Fall 2019/20
 • Fall 2018
 • Fall 2017
 • Fall 2016
 • Fall 2015
 • Fall 2014
 • Fall 2013
 • Fall 2012

NO. NAME POSITION HRIGHT WEIGHT
0 Justin Tsang 0cm 0kg
0 Max Wong Kwan Ting 0cm 0kg
0 Edonard Laforge 0cm 0kg
2 Kobe Liu SF 0cm 0kg
2 Sing Lau 0cm 0kg
3 Alfred Lam 0cm 0kg
10 Andre Kong PF 0cm 0kg
12 Felix Guo 0cm 0kg
14 Chas Chan 0cm 0kg
14 Song changux 0cm 0kg
18 Alfred Ng 0cm 0kg
20 Michael Lam 0cm 0kg
20 Antonio Ng 0cm 0kg
23 Alex Song 0cm 0kg
25 Alfred Luk SG 0cm 0kg
28 Mason Zhou 0cm 0kg
33 Roy Li 0cm 0kg
33 Enson Ng 0cm 0kg
35 Sean Cheng SF 0cm 0kg
88 Christopher Chau 0cm 0kg

  Dec 07 07:00 PM MMC
20  0
KPMG
@ 北葵涌鄧肇堅體育館
  Dec 01 07:00 PM KPMG
34  49
Hang Seng
@ 荔景體育館
  Nov 23 06:00 PM EY
28  41
KPMG
@ 牛頭角道體育館
  Nov 02 09:00 PM KPMG
20  0
Cigna
@ 北葵涌鄧肇堅體育館
  Sep 01 05:00 PM HSBC
83  40
KPMG
@ 荔景體育館
  Aug 18 09:00 PM KPMG
36  59
AIA
@ 長發體育館
  Jul 28 03:00 PM SunLife Financial
13  22
KPMG
@ 石塘咀體育館
Copyright © Master Club All Rights Reserved.